Vybz Kartel – Love it

297
Published on January 22, 2019 by

Vybz Kartel’s “Love it” Produced by Medz Music @vybzkartel @gachamusic @badgyalmarie @challi_bassie @likkleshabba @medzmusic876 @jwonder21st

20170404

Tag